Till dig som funderar på att gå till en kiropraktor!

Som ny besökare är du särskilt välkommen till vår hemsida! Eftersom du kommit så här långt har du sannolikt övervägt om du ska söka en kiropraktor för dina problem. Kiropraktiken är en mycket effektiv behandlingsmetod om den sätts in mot rätt typ av besvär. När du kommer till oss är det vår första och viktigaste uppgift att fastställa orsaken till ditt besvär och avgöra om just du kan hjälpas med kiropraktik.

Vad händer vid första besöket?

När du kommer till oss första gången börjar vi med ett ingående samtal. Du får berätta om dina besvär
och din hälsa för att vi skall lära känna dig och förstå dina problem. Efter det gör vi en grundlig medicinsk och kiropraktisk undersökning av dig med utgångspunkt ifrån dina besvär.

Vi fokuserar på rörelseapparaten med dina leder och din hållning, men undersöker givetvis också om det finns något som talar emot en kiropraktisk behandling. Om vi anser det nödvändigt kommer vi att hänvisa till annan behandling eller undersökning.

Visar det sig lämpligt att behandla kiropraktiskt går vi igenom hur behandlingen utförs och diskuterar vilka andra åtgärder som kan behövas för att nå ett så bra resultat som möjligt.

Ett första besök beräknas ta cirka 30 – 40 minuter.