Grundläggande

Kiropraktik är en behandlingsform som omfattar diagnostik, behandling och förebyggande av störningar och smärttillstånd i rörelseapparaten. Behandlingen sker med speciella handgrepp som vid behov kompletteras med annan behandling. Ordet kiropraktik kommer från grekiska och betyder ”att behandla med händerna”.

Historia

Kiropraktikens ursprung kan spåras så långt tillbaka som till de gamla grekerna. Kiropraktiken i mer modern tappning har sitt ursprung i USA i slutet av 1800-talet. Det är alltså sedan länge en beprövad behandlingsmetod. Sammanlagt finns det cirka 60 000 högskoleutbildade kiropraktorer i världen.

Legitimerade Kiropraktorer

Legitimation för kiropraktor utfärdas av socialstyrelsen. För att bli legitimerad krävs en 5-årig högskoleutbildning med examen från en godkänd kiropraktorshögskola. Kiropraktorer som är medlemmar i Legitimerade kiropraktorers riksorganisation är huvudsakligen utbildade vid högskolor i England och USA.