Ingenting är mer värdefullt än din hälsa

Anders har en 5-årig högskoleutbildning och arbetar enligt metoder som karaktäriseras av vetenskap och beprövad erfarenhet.

Målet är att en effektiv behandling snabbt kan sättas in, både för akuta rygg och ledbesvär och problem av mer kronisk art.

Akutpatienter får oftast behandlingstid samma dag.

Första besök 795 kr
Återbesök 590 kr

OBS! Landstingets högkostnadsskydd eller frikort gäller ej.