Ingenting är mer värdefullt än din hälsa

Anders har en 5-årig högskoleutbildning och arbetar enligt metoder som karaktäriseras av vetenskap och beprövad erfarenhet.

Målet är att en effektiv behandling snabbt kan sättas in, både för akuta rygg och ledbesvär och problem av mer kronisk art.

Akutpatienter får oftast behandlingstid samma dag.

Första besök 820 kr
Återbesök 625 kr

OBS! Landstingets högkostnadsskydd eller frikort gäller ej.